Ljiljana Karadjordjevic

… auf meine Art

Kada se stišaju bure mladosti,kada prođe slepilo trenutnih strasti,kada potrošimo silno vreme na gluposti,tek tadaspoznamo ...da sve što smo tražili u drugima,oduvek je bilo                  u…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.