Pravna država

Šta znači „pravna država“?
Slobodna demokratija koja odobrava učešće građana u političkom  odlučivanju mora imati pravno – državno uređenje.
Demokratija i pravna  država čine neodvojivu celinu.
Pod pravnom državom treba razumeti sve  one principe i postupke koji osiguravaju slobodu pojedinca i njegovo  učešće u političkom životu.

Pravna država predstavlja suprotnost  policijskoj državi, odnosno državi u kojoj vlada samovolja.

Kommentar verfassen