Pravo na slobodu misli

Član 18
‘Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vere’
To podrazumeva:
Pravo na svoje mišljenje o bilo kojem pitanju,
bez straha od kazne ili cenzure.
Pravo na slobodu veroispovesti.
Član 19
‘Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja’Član 20
‘Svako ima pravo na slobodu mirnog sakupljanja i udruživanja’

Članak 21
‘Svako ima pravo da učestvuje u upravi svoje zemlje’ma se pravo biti delom uprave, neposredno ili izabravši druge da te predstavljaju.

Vlasti imaju autoritet da upravljaju jer predstavljaju volju ljudi.
To znači da se trebaju provoditi slobodni i pošteni izbori u pravilnim razmacima.

Kommentar verfassen