Entfremdung

Verliebt, Verlobt, verheiratet und dann irgendwann, na ja, jeder im eigenen Universum. Diejenigen die trotz allem zusammen bleiben werden durch die Wohltat der Gewohnheit belohnt. Manchmal ist die Gewohnheit stärker als die Liebe… Leider hat nicht jeder das Glück die Liebe zu treffen und zu leben. Viele von uns leben…

Continue reading

Ispiranje mozga

U davna vremena je važilo pravilo; „daj narodu vina i igara“ pa neće primetiti glad. Danas se koristi  metoda „Ispiranje mozga“ , kojom se uspešno brišu svi postojeći sadržaji svesti, sve do nivoa „tabula raza“. U tako pripremljenu podlogu mogu se implementirati svi sadržaji po želji.

Continue reading

Pravna država

Šta znači „pravna država“? Slobodna demokratija koja odobrava učešće građana u političkom  odlučivanju mora imati pravno – državno uređenje. Demokratija i pravna  država čine neodvojivu celinu. Pod pravnom državom treba razumeti sve  one principe i postupke koji osiguravaju slobodu pojedinca i njegovo  učešće u političkom životu. Pravna država predstavlja suprotnost …

Continue reading

Pravo na slobodu misli

Član 18 ‘Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vere’ To podrazumeva: Pravo na svoje mišljenje o bilo kojem pitanju, bez straha od kazne ili cenzure. Pravo na slobodu veroispovesti. Član 19 ‘Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja’Član 20 ‘Svako ima pravo na slobodu mirnog sakupljanja i…

Continue reading