Archiv der Kategorie: Allgemein

Hibridni sistemi i samovolja

Hibridni sistemi su jednostaavno rečeno ni riba ni meso.

Pored toga čini se da pravo u  privatnoj oblasti funkcioniše – jer se i u dikaturama kažnjavaju lopovi  ili oni koji naprave neki saobraćajni prekršaj.
Ali, čovek se ne može  osloniti samo na to. Jer svi pravni propisi mogu se opozvati, a diktator  ili državna partija određuju šta je pravilno, a šta ne.

Kratko rečeno su to države sa jakim policijskim aparatom,
i samovoljom manje grupe ljudi.

U takvim  sistemima pojedinac živi stalno kontrolisan „odozgo“ i pod pretnjom od  upada u njegov život od strane dobro kontrolisanog aparata državne  sigurnosti.

Čovek se u svemu oseća kontrolisanim, te oseća veliko  nepoverenje prema sebi, čime je zatrovan saživot ljudi.

Uprkos svom  oprezu i pokušajima građani se ne mogu otrgnuti čvrstoj ruci države.
Onome ko se bori protiv takvog stanja preti hapšenje ili šikaniranje,  gubitak radnog mesta ili čak smeštanje u zatvor, a da za to ne može  zahtevati pravni sudski proces.

A kad se on izvede pred sudiju, onda on  prema njemu nastupa kao funkcioner vladajuće partije, pošto nema  nezavisnosti sudstva.

Jurisdiktivna vlast je u ovakvim sistemima samo  jedna od organizacionih tehnika da bi se „materijal – ljudi“ učinio  „obradivim“.
Tako da obični građanin nikad ne zna da li je već zapeo za  oko vladajućim strukturama.
Samo ova nesigurnost je dovoljna za njega da  se oseća zavisnim i neslobodnim.

Ljudska prava i dostojanstvo

  • Ljudska prava i dostojanstvo čovjeka nerazdvojivo su povezani.  
  • Dostojanstvo čovrka je unutarnji i socijalni zahtev za  vrednovanjem i poštovanjem koji pripadaju svakom čovjeku. 
  • Dostojanstvo  je svakom čovjeku urođeno i ne može se izgubiti. 
  • Dostojanstvo pripada i  nerođenom i mrtvom čoveku. 
  • Ako poštuje dostojanstvo čovjeka, država  mora izostaviti sve što šteti tom dostojanstvu. Znači, država mora  stalno respektirati čoveka kao osobu, ne sme od njega napraviti  objekat koji stoji na raspolaganju za državno djelovanje i ne sme ga  zloupotrijebiti kao sredstvo za postizanje cilja. 
  • Da bi zaštitila  dostojanstvo čovjeka, država mora raditi sve da bi se sprečila povrede  tog dostojanstva – čak i preko trećeg.