Ispiranje mozga

U davna vremena je važilo pravilo; „daj narodu vina i igara“ pa neće primetiti glad. Danas se koristi  metoda „Ispiranje mozga“ , kojom se uspešno brišu svi postojeći sadržaji svesti, sve do nivoa „tabula raza“. U tako pripremljenu podlogu mogu se implementirati svi sadržaji po želji.

Continue reading

Pravna država

Šta znači „pravna država“? Slobodna demokratija koja odobrava učešće građana u političkom  odlučivanju mora imati pravno – državno uređenje. Demokratija i pravna  država čine neodvojivu celinu. Pod pravnom državom treba razumeti sve  one principe i postupke koji osiguravaju slobodu pojedinca i njegovo  učešće u političkom životu. Pravna država predstavlja suprotnost …

Continue reading

Pravo na slobodu misli

Član 18 ‘Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vere’ To podrazumeva: Pravo na svoje mišljenje o bilo kojem pitanju, bez straha od kazne ili cenzure. Pravo na slobodu veroispovesti. Član 19 ‘Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja’Član 20 ‘Svako ima pravo na slobodu mirnog sakupljanja i…

Continue reading

Ljudska prava i dostojanstvo

Ljudska prava i dostojanstvo čovjeka nerazdvojivo su povezani.   Dostojanstvo čovrka je unutarnji i socijalni zahtev za  vrednovanjem i poštovanjem koji pripadaju svakom čovjeku.  Dostojanstvo  je svakom čovjeku urođeno i ne može se izgubiti.  Dostojanstvo pripada i  nerođenom i mrtvom čoveku.  Ako poštuje dostojanstvo čovjeka, država  mora izostaviti sve što šteti…

Continue reading